UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Một người mỹ tử tế

Họa sĩ Đại Giang

Hai người Bỉ

Họa sĩ Đại Giang

Nude

Họa sĩ Đại Giang

Chợ tình Sapa

Họa sĩ Đại Giang

Chơi Ô ăn Quan

Họa sĩ Tuấn Định

Cô gái với chú mèo

Họa sĩ Đại Giang

vợ chồng

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ bần yên nhân

Họa sĩ Đại Giang

Hạt thóc

Họa sĩ Tuấn Định

Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Giáng

Họa sĩ Đại Giang

núi

Họa sĩ Đại Giang