UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Nhã nhạc Huế

Họa sĩ Đại Giang

nhớ quê hương

Họa sĩ Đại Giang

Seattle

Họa sĩ Đại Giang

Hạnh phúc

Họa sĩ Tuấn Định

Trao duyên

Họa sĩ Tuấn Định

Bùi xuân phái

Họa sĩ Đại Giang

Mưu sinh 02

Họa sĩ Tuấn Định

Hai người Bỉ

Họa sĩ Đại Giang

Đấu vật 02

Họa sĩ Tuấn Định

Trung Quốc

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ bần yên nhân

Họa sĩ Đại Giang

Sau cơn mưa trời lại sáng

Họa sĩ Đại Giang