UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Chiều vàng

Họa sĩ Đại Giang

Tôi trúng số Loto

Họa sĩ Đại Giang

Năm rồng

Họa sĩ Đại Giang

Sau cơn mưa trời lại sáng

Họa sĩ Đại Giang

Người phụ nữ tắm

Họa sĩ Đại Giang

Xuân Diệu

Họa sĩ Đại Giang

Hạnh Phúc

Họa sĩ Đại Giang

Buổi chiều vàng

Họa sĩ Đại Giang

Hạt thóc

Họa sĩ Tuấn Định

Nhảy múa

Họa sĩ Đại Giang

Mưu sinh 02

Họa sĩ Tuấn Định

Ông lão

Họa sĩ Đại Giang