UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Tự họa

Họa sĩ Đại Giang

Tình yêu

Họa sĩ Đại Giang

Áo dài

Họa sĩ Đại Giang

Đôi bạn

Họa sĩ Đại Giang

Trao duyên

Họa sĩ Tuấn Định

Nude

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ của chúng con

Họa sĩ Đại Giang

Xuân Diệu

Họa sĩ Đại Giang

Phong cảnh tú sơn

Họa sĩ Đại Giang

chúc tết

Họa sĩ Đại Giang

Hạnh phúc

Họa sĩ Đại Giang