Tin về triển lãm tranh Upsidedownism tại Energy Gallery (Canada)

Energy Gallery là một tổ chức nghệ thuật danh tiếng thu hút được sự quan tâm của giới nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ngoài những cuộc triển lãm online, Energy Gallery còn mở những cuộc trưng bày tại Toronto và các thành phố khác. Không bị giới hạn về địa lý, Energy Gallery đón nhận những họat động nghệ thuật của các nghệ sĩ tại Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu…Thông ...

21 September, 2017View more >>

Trường phái Đảo Nghịch của họa sĩ Việt Nam gây ấn tuợng tại Luân Đôn

Raw Arts International Festival in London (from 1 to 6 August 2004) Đây là một sư kiện văn hóa lớn ở London nên khách thưởng ngọan nghệ thuật đến xem rất đông và đặc biệt chú ý đến phong cách upsidedownism. Các họa sĩ quốc tế của các trường phái trừu tượng, siêu thực, tân hình thức.. vv ..có tranh trong triển lãm này nhiệt liệt hoan nghênh tư tưởng ...

21 September, 2017View more >>