Critics talk about Upsidedownism

Francis Parent, french historian & art critic’s analyses about artwork “Sleeping” of artist Dai Giang: Figures Imaginary Visionary, mediumistic, fantasy.. Dream monsters or creatures of the night are depicted with greater solidity and realism than Matta, Max Ernst, Gustave Moreau, Paul Delvaux, Dado, Vito Tangiani, … or the recent “Fictionists”: Marko Mori, …. Individualist Art (Art Singulier) Primitivism Individualist work which refers to ancestral archetypes as “primary” or “essential” cultural ...

30 September, 2017View more >>

Upsidedownism paintings inspired by Buddhism art

(Mural: Born – Old – ill – Die) The Phap Nguyen Pagoda in Pearland, Texas is fortunate to own most of the Buddhist paintings by artist DaiGiang Nguyen from 1997 to present. Buddhist Paintings: These paintings consist of 5 paintings  of 6′ x 18′ murals depicting the Four Noble Truths including Suffering, Causes of Suffering, End of Suffering, the Way Leading to the End of Suffering, as well as  a mural ...

23 September, 2017View more >>

Thế giới Upsidedownism của họa sĩ Nguyễn đại Giang

Là một họa sĩ phải có cái nhìn độc lập và riêng biệt,và tự mình trình bày cái riêng trong sáng tác,từ màu sắc , bố cục ,ý nghĩa trong tác phẩm vậy họa sĩ Nguyễn  đại Giang đã tạo cho mình một con đường là tranh Đảo ngược ( Upsidedownism ) .Trong hội họa đã có những trường phái như : Hiện thực , Siêu hiện thực, Ấn tượng ...

23 September, 2017View more >>

Bài trên báo The New Asian Journal – 11.1998

(do Marta Olson viết- bà là giảng viên mỹ thuật, chủ tịch Cục Nghệ thuật tại Cleveland High School, và là Đại diện của Secondary Art Education – Hiệp Hội Giáo Dục Nghệ Thuật tại Washington): Lúc đầu tôi biết Đại Giang qua tác phẩm của ông treo tại nhà một người bạn. Bạn tôi, Jeff Booth, một thợ kim hoàn, nhà điêu khắc, họa sĩ, có một bức tranh ...

23 September, 2017View more >>

NGUYỄN ĐẠI GIANG VÀ UPSIDEDOWNISM TẦM CỠ THẾ GIỚI

Tôi có một vài kỷ niệm nhỏ với họa sĩ Nguyễn Đại Giang. Năm 2009, trong những ngày làm mới thơ mình một cách đầy hứng thú, tôi viết bài thơ “Lộn ngược” ngồ ngộ: “Nếu có một cú lộn ngược Chúng ta sẽ có bốn con mắt cá chân để nhìn Hai bàn chân để suy nghĩ Hai đầu gối để hôn người yêu (gấp hai lần trước đây) Chúng ...

22 September, 2017View more >>

DANH HỌA NGUYỄN ĐẠI GIANG: GƯƠNG MẶT BI HÀI CỦA SÁNG TẠO

Sản phẩm từ cái khuôn mẫu đầu tiên đã đặt định con người trong thế bị động, và từ khởi thủy đầy hư cấu và huyền thoại đó bao nhiêu trí tưởng tượng đã được tạo dựng, việc chế tác một khuôn mẫu mới cho con người đã được đề cập đến nhiều lần. Beethoven Nhưng xem ra mọi dạng thức mới đó đều không được chấp nhận, như các ...

22 September, 2017View more >>