• vi
  • en

UPSIDEDOWN

TUYÊN NGÔN VỀ NGHỆ THUẬT ĐẢO NGƯỢC


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

02 NGHỆ SĨ TRƯỜNG PHÁI ĐẢO NGƯỢC


Một vùng đất mới đang trải rộng trước những nghệ sĩ trường phái Upsidedownism mà nhiệm vụ của họ là dấn mình vào đó để tìm kiếm, khám phá sự thật, những điều hay, cái đẹp, rồi mô tả trong những tác phẩm của mình với nghệ thuật vẽ tranh Upsidedownism.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Mẹ của chúng con

Họa sĩ Đại Giang

Chiều vàng

Họa sĩ Đại Giang

VAN GOGH

Họa sĩ Đại Giang

Ca Huế trên sông hương

Họa sĩ Đại Giang

Hạt thóc

Họa sĩ Tuấn Định

BỐ VỀ

Họa sĩ Tuấn Định

Bill Clinton

Họa sĩ Đại Giang

Nét xưa

Họa sĩ Tuấn Định

Tuấn Định – Minh Hiển

Họa sĩ Đại Giang

Áo dài

Họa sĩ Đại Giang

Mặt Nạ

Họa sĩ Tuấn Định

Trước đêm Noel

Họa sĩ Đại Giang