• vi
  • en

UPSIDEDOWN

TUYÊN NGÔN VỀ NGHỆ THUẬT ĐẢO NGƯỢC


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

02 NGHỆ SĨ TRƯỜNG PHÁI ĐẢO NGƯỢC


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

văn cao

Họa sĩ Đại Giang

Nhảy múa

Họa sĩ Đại Giang

Van gogh

Họa sĩ Đại Giang

Ông phúc

Họa sĩ Đại Giang

Tuấn Định – Cát Thảo

Họa sĩ Đại Giang

Bữa tối

Họa sĩ Đại Giang

Buông

Họa sĩ Tuấn Định

Hai thiếu nữ ở biển

Họa sĩ Đại Giang

Bãi biển

Họa sĩ Đại Giang

Chuyện quê

Họa sĩ Tuấn Định

chiều trên biển

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ của chúng con

Họa sĩ Đại Giang