• vi
  • en

UPSIDEDOWN

TUYÊN NGÔN VỀ NGHỆ THUẬT ĐẢO NGƯỢC


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

02 NGHỆ SĨ TRƯỜNG PHÁI ĐẢO NGƯỢC


Một vùng đất mới đang trải rộng trước những nghệ sĩ trường phái Upsidedownism mà nhiệm vụ của họ là dấn mình vào đó để tìm kiếm, khám phá sự thật, những điều hay, cái đẹp, rồi mô tả trong những tác phẩm của mình với nghệ thuật vẽ tranh Upsidedownism.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Tôi trúng số Loto

Họa sĩ Đại Giang

Mục Đồng

Họa sĩ Tuấn Định

Trên đỉnh đồi

Họa sĩ Tuấn Định

VAN GOGH

Họa sĩ Đại Giang

Bill Clinton

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ Đại Giang

ĐỜI VẪN ĐẸP LẮM

Họa sĩ Đại Giang

Chiều Trên Sông Hồng

Họa sĩ Đại Giang

GẶP GỠ

Họa sĩ Tuấn Định

MÚA RỐI NƯỚC

Họa sĩ Đại Giang

Hạnh phúc

Họa sĩ Tuấn Định

Hai người Bỉ

Họa sĩ Đại Giang