UPSIDEDOWN

TUYÊN NGÔN VỀ NGHỆ THUẬT ĐẢO NGƯỢC


Thiên nhiên giúp chúng ta hiểu các nguyên tắc của cuộc sống. Không khi nào chỉ có ngày mà không có đêm. Nếu như không có Ánh sáng, chúng ta không thể hiểu được thế nào là Bóng tối. Như vậy, mọi thứ đều chứa trong nó mầm của sự phá bỏ. Trong sự ổn định có mầm của lọan lạc. Trong sự sống có mầm của cái chết. Tóm lại, cái cặp đôi ấy là sự thực hiển nhiên trong cuộc sống.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

02 NGHỆ SĨ TRƯỜNG PHÁI ĐẢO NGƯỢC


Một vùng đất mới đang trải rộng trước những nghệ sĩ trường phái Upsidedownism mà nhiệm vụ của họ là dấn mình vào đó để tìm kiếm, khám phá sự thật, những điều hay, cái đẹp, rồi mô tả trong những tác phẩm của mình với nghệ thuật vẽ tranh Upsidedownism.

Upsidedownism.vn

UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Đôi bạn

Họa sĩ Đại Giang

VŨ KHÚC HOAN CA

Họa sĩ Tuấn Định

Chiều Trên Sông Hồng

Họa sĩ Đại Giang

Seattle

Họa sĩ Đại Giang

Chuyện quê

Họa sĩ Tuấn Định

Cô Gái Miền Núi

Họa sĩ Đại Giang

Chợ tình Sapa

Họa sĩ Đại Giang

khất thực

Họa sĩ Đại Giang

Seattle

Họa sĩ Đại Giang

Bùi xuân phái

Họa sĩ Đại Giang

shakespeare

Họa sĩ Đại Giang