• vi
  • en

UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

tự họa

Họa sĩ Đại Giang

Chọi Trâu

Họa sĩ Đại Giang

vũ điệu hawaii

Họa sĩ Đại Giang

Chuyện quê

Họa sĩ Tuấn Định

Ông phúc

Họa sĩ Đại Giang

Đánh cờ

Họa sĩ Đại Giang

Hai thiếu nữ ở biển

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ của chúng con

Họa sĩ Đại Giang

Tuấn Định – Cát Thảo

Họa sĩ Đại Giang

Một người đàn ông

Họa sĩ Đại Giang

Nhã nhạc Huế

Họa sĩ Đại Giang