Bản tuyên ngôn của trường phái Upsidedownism

Từ những năm 90, nhiều phong cách nghệ thuật đã xuất hiện, phát triển, lụi tàn hoặc tồn tại dưới nhiều hình thức khác: Chủ nghĩa hiện thực 1904, Chủ nghĩa dã thú 1905, đường lối lập thể phân tích và đường lối lập thế tổng hợp 1908, Chủ nghĩa trừu tượng 1912, Xu hướng tạo dựng 1914, Chủ nghĩa châm biếm 1917, Chủ nghĩa siêu thực 1921, v.v… từ ...

23.Sep.2017Xem thêm >>

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang

Nguyễn Đại Giang là một họa sĩ thành công trong việc sáng tạo và phát triển một trường phái hội hoạ mới được biết đến với tên gọi trường phái Đảo Nghịch (Upsidedownism). Liên quan đến thành quả sáng tạo này, ông đã viết bản “Tuyên ngôn của Upsidedownism”. Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1944 tạiHà Nội, Việt Nam, ông bắt đầu vẽ khi mới 7 tuổi. Ông theo ...

21.Sep.2017Xem thêm >>