UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Buổi chiều vàng

Họa sĩ Đại Giang

Mẹ và con

Họa sĩ Đại Giang

Trước đêm Noel

Họa sĩ Đại Giang

Chơi Ô ăn Quan

Họa sĩ Tuấn Định

Chuyện quê

Họa sĩ Tuấn Định

Chân Dung

Họa sĩ Đại Giang

Tình yêu

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Quang Ngọc

Họa sĩ Đại Giang

Bữa tối

Họa sĩ Đại Giang

Ông lão

Họa sĩ Đại Giang

Nude

Họa sĩ Đại Giang