UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Chân dung một người Nhật

Họa sĩ Đại Giang

Chiều trên đảo

Họa sĩ Đại Giang

Datla Latma

Họa sĩ Đại Giang

vũ điệu hawaii

Họa sĩ Đại Giang

Hơi thở

Họa sĩ Tuấn Định

Năm rồng

Họa sĩ Đại Giang

Bùi Giáng

Họa sĩ Đại Giang

Trên đỉnh đồi

Họa sĩ Tuấn Định

Đánh cờ

Họa sĩ Đại Giang

Một người mỹ tử tế

Họa sĩ Đại Giang

Chơi tam cúc

Họa sĩ Đại Giang

Xuân Diệu

Họa sĩ Đại Giang