UPSIDEDOWN

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH

Chùa cầu hội an

Họa sĩ Đại Giang

Người mẫu

Họa sĩ Đại Giang

Máu đỏ

Họa sĩ Đại Giang

Mưu sinh 01

Họa sĩ Tuấn Định

Chạy chợ

Họa sĩ Tuấn Định

Hạnh phúc

Họa sĩ Tuấn Định

Chơi Ô ăn Quan

Họa sĩ Tuấn Định

Đi chợ về

Họa sĩ Đại Giang

Ông lão

Họa sĩ Đại Giang

Trước đêm Noel

Họa sĩ Đại Giang

Hà Nội

Họa sĩ Đại Giang

Châu Phi

Họa sĩ Đại Giang