Tin về triển lãm tranh Upsidedownism tại Energy Gallery (Canada)

21/09/2017

Energy Gallery là một tổ chức nghệ thuật danh tiếng thu hút được sự quan tâm của giới nghệ sĩ
chuyên nghiệp. Ngoài những cuộc triển lãm online, Energy Gallery còn mở những cuộc trưng bày
tại Toronto và các thành phố khác. Không bị giới hạn về địa lý, Energy Gallery đón nhận những
họat động nghệ thuật của các nghệ sĩ tại Bắc Mỹ, Châu Á, Châu Âu…Thông thường mỗi cuộc triển
lãm tại Energy Gallery kéo dài trong 3 tháng.Cuộc triển lãm lần này sẽ bắt đầu từ ngày 01.08.2006
đến 01.11.2006. Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sẽ có 5 tác phẩm Upsidedownism trưng bày tại triển lãm
này.
Sinh năm 1944, Nguyễn Đại Giang – ngừoi họa sĩ gốc Hà Nội là người sáng lập ra trường phái mỹ
thuật Upsidedownism từ cuối năm 1993. Năm 1996 Upsidedownism đã đọat giải thưởng quốc tế và
đuợc Cục Bảo Vệ Bản Quyền Tác Giả ở New York công nhận. Theo thời gian, upsidedownism có
nhiều thay đổi, nhưng điều làm họa sĩ Nguyễn Đại Giang tự hào chính là: “trong cái
Upsidedownism ấy , tư tưởng bao dung đã thắng và hòa hợp giữa cái đúng và cái sai, giữa có lý và
vô lý,..” ; Góp phần “làm giàu” cho lịch sử mỹ thuật phương Tây, mối liên hệ ý nghĩa giữa họa sĩ
Nguyễn Đại Giang và Upsidedownism còn ngầm chứa niềm tự tôn dân tộc trong lòng thế giới, như
có lần ông đã chia sẻ cùng phóng viên Người Viễn Xứ: “họa sĩ Việt Nam đã sinh ra cái
Upsidedownism trong nghệ thuật, với tư cách độc lập, tự do, và bình đẳng quốc tế”.
PHA LÊ