Trường phái Đảo Nghịch của họa sĩ Việt Nam gây ấn tuợng tại Luân Đôn

21/09/2017

Raw Arts International Festival in London (from 1 to 6 August 2004)
Đây là một sư kiện văn hóa lớn ở London nên khách thưởng ngọan nghệ thuật đến xem rất đông và
đặc biệt chú ý đến phong cách upsidedownism. Các họa sĩ quốc tế của các trường phái trừu tượng, siêu
thực, tân hình thức.. vv ..có tranh trong triển lãm này nhiệt liệt hoan nghênh tư tưởng sáng tạo của
upsidedownism của họa sĩ Nguyễn Đại Giang. Cũng vì sự hấp dẫn lạ lùng, sự mới mẻ giàu tính
tưởng tượng của upsidedownism mà ban tổ chức triển lãm quyết định mở cửa thêmngày mồng 7/8
để dân London đến thưởng lãm.
Cuộc triển lãm quốc tế kết thúc với sự thành công lớn của họa sĩ Nguyễn Đại Giang bằng sự nhận
định, khen ngợi của ban tổ chức và các họa sĩ…
“Đây là những tác phẩm kỳ dị, những tác phẩm bậc thầy, Raw Arts International Festival in London
2004 rất tự hào vì có tranh upsidedown của họa sĩ Đại Giang tham dự..” – Piere Midwinter, chủ tịch
triển lãm nói.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tranh này, của một tư tưởng mới này, tôi yêu nó cảm phục nó và nhìn
thấy nó trong sự thành công lớn ở tương lai, đặc biệt cho người nghệ sĩ sáng tạo ra nó..” – Tony
O’Brien, họa sĩ Anh.
“Ý tưởng của Upsidedownism rất hay, tuyệt diệu, nó sẽ mở ra một trang mới của lịch sử mỹ thuật
thế giới của thế kỷ 21 “ – Greg Gierlowsky, họa sĩ Ba Lan.
Hiện thời, họa sĩ Nguyễn Đại Giang đang cư ngụ ở tiểu bang Washington.
(trích từ nguồn www.congdongnguoiviet.fr)